Tombola verii

CUMPARA UN SEJUR DE LA CLUBUL VACANTELOR SI INTRII AUTOMAT IN TRAGEREA LA SORTI PENTRU A CASTIGA:

PREMIUL I: UN WEEKEND IN BULGARIA

PREMIUL II: UN WEEKEND PE VALEA PRAHOVEI

PREMIUL III: UN VOUCHER DE REDUCERI IN VALOARE DE 50 EURO

 

REGULAMENT OFICIAL

1.ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.a.
Organizatorul campaniei SC CLUBUL VACANTELOR SRL cu sediul in Bucuresti, Blv. Carol I nr 52, cod poştal 020923 ,sector 2 , Telefon/fax  021.311.61.38  e-mail office@clubulvacantelor.ro , cont nr. RO 40 RZBR 0000 0600 1420 4547deschis la banca Raiffeisen – Suc. Rosetti , inregistrat la ORC sub nr. J – 40/14502/2011,  cod unic de înregistrare 29421423, titulară a licenţei de turism nr 6351, reprezentată prin D-na MANTOIU VIVI VERONICA ,în calitate de Administrator.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament”).
1.b. Regulamentul  este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in domeniu.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.clubulvacantelor.ro
2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este organizata si se desfasoara in perioada 1 martie – 15 septembrie 2012.
La aceasta tombola pot participa persoane fizice avand domiciliul/resedinta în Romania si varsta de minim 18 ani, mai putin angajatii societatii SC CLUBUL VACANTELOR  SRL si ai companiilor implicate in desfasurarea campaniei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.


3. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI

3.1. Pentru a se inscrie la tombola cu premii, participantii trebuie achizitioneze in perioada mai sus mentionata un pachet turistic de pe site-ul propriu al agentiei Clubul Vacantelor, de minim 5 nopti de cazare. Acesta se poate desfasura atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara tarii. Datele personale completate in contractul de prestari servicii trebuie să coincidă cu cele din actul de identitate – în caz contrar, câştigătorii nu vor putea fi validaţi.

4.  DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Tragerea la sorti a castigatorilor va avea loc in data de 17.09.2012 in prezenta unui reprezentant al  SC CLUBUL VACANTELOR SRL  si  a altor 2 persoane inscrise in concurs desemnate aleatoriu prin tragere la sorti.  In cazul in care acestea nu pot participa vor fi extrase alte persoane. Extragerea va avea loc la sediul agentiei din B-dul Carol I, nr. 52, Sector 2, Bucuresti

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage si trei rezerve. Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantii extrasi castigatori in termenul stabilit in prezentul Regulament sau acestia sunt invalidati din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase.

5. PREMII
Premiile puse in joc constau in :

PREMIUL I : Un weekend  pentru 2 persoane pe Litoralul Bulgaresc ( partea de Nord) in perioada: 17.09-15.10.2012 intr-un hotel de 4*. Acesta va fi ales de comun acord cu castigatorii premiului in functie de data in care doresc sa calatoreasca si disponibilitatea de moment a hotelului.

PREMIUL II: Un weekend  pentru 2 persoane pe Valea Prahovei constand in 2 nopti cazare si demipensiune, in perioada 20.09-01.12.2012, la pensiunea Villa Ermitage din Busteni.

PREMIUL III: Un cupon de reducere in valoare de 50 Euro care poate fi folosit pentru orice pachet turistic extern achizitionat  de la Agentia Clubul Vacantelor in perioada 01.10.2011-31.03.2012.

Valoarea totala a premiilor constand in  pachete de weekend + voucher  este de 2000 lei. Premiile se acordă personal câştigătorilor, pot fi transmisibile, nu se pot înlocui cu alte produse si nu se poate solicita contravaloarea lor în bani.

Pe parcursul concursului pot fi adaugate si alte premii constand in obiecte promotionale si materiale de informare.
6. Revedincarea si validarea  premiilor.
Premiile constand in  pachete de weekend pot fi revendicate din momentul anuntarii castigatorilor si vor fi ridicate de la sediul SC CLUBUL VACANTELOR SRL incepand cu 18 SEPTEMBRIE 2012.
Validarea castigatorului se va face in momentul extragerii si numai daca se constata ca datele sale de identificare sunt aceleasi cu cele inscrise pe contractul de prestari servicii incheiat cu agentia.
In cazul nerespectarii conditiei de validare, se va trece la extrageri succesive pana la gasirea participantului care sa indeplineasca conditia organizatorului.  

 

7. TAXE SI IMPOZITE
Concursului ii sint aplicabile  prevederile Legii Nr. 650/2002, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, ale Hotaririi Guvernului Nr. 333/2003, privind normele metodologice de aplicare a Legii Nr. 650/2002, ale Legii Nr. 571/ 2003, privind Codul fiscal, asa cum a fost completata si modificata, ale Hotaririi Guvernului Romaniei Nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Nr. 571/2003, ale Ordonantei Guvernului Romaniei Nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala si ale celorlalte acte normative incidente in materie.
Premiile nu se acorda in bani, iar eventuale impozite vor achitate de catre SC Clubul Vacantelor SRL, conform dispozitiilor Legii Nr. 571/2003, asa cum a fost completata si modificata
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.clubulvacantelor.ro. Participarea la concurs implica obligatia respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca numerele lor de telefon si     e-mail-urile sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Vacantelor din B-dul. Carol I, Nr. 52,  parter, ap.1 , Sector 2 Bucuresti, organizatorul se obliga:

  • Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
  • Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
  • Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, la solicitarea in scris, transmisa de acesta la sediul firmei sau pe adresa de e-mail.

 

10. DISPOZITII FINALE
Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a Regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor  trimite pe urmatoarea adresa B-dul. Carol I, Nr. 52,  parter, ap.1 , Sector 2 Bucuresti pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.


11. INCETAREA CONCURSULUI

Concursul inceteaza de drept odata cu extragerea premiilor din 17 septembrie 2012.
Concursul poate inceta inainte de data mentionata in alineatul precedent numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-l continua.


12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

BSN Sports Promo Codes are specific codes you can make use of to save money when you place your order. It is possible to search for these codes online. The codes may be varied in regards to the amount you save, and also contain restrictions. Before you https://www.reddit.com/r/EssayServicesReviewer/comments/wvk2e4/best_essay_writing_services_reddit/ add any promo code to an order, make sure you are aware of any restrictions. After you’ve found an BSN Sports coupon code that best suits your requirements, ensure sure to enter it at the checkout. This will give you the right discounts for the item.

sexmixxx.com xhamstergo.com beegwank.com joxnxx.com